Phát hiện kháng nguyên liên cầu khuẩn nhóm A

Category
Bệnh đường hô hấp
Product code
AC101HH
Type
Que nhúng
packing
Đóng gói: Test / hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information