Phát hiện kháng nguyên Chlamydia

Category
Bệnh lây qua đường tình dục
Product code
AC101STD
Type
Que nhúng
packing
Đóng gói: Test / hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information