Phát hiện kháng nguyên HBeAg

Category
Viêm gan & Bệnh lây truyền qua đường máu
Product code
SE102HB
Type
Que nhúng
packing
Đóng gói: Test / hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information