Phát hiện kháng nguyên cúm Typ A & B , cúm dịch AH1N1

Category
Bệnh đường hô hấp
Product code
19FK31-19FK32
Type
Que nhúng
packing
Đóng gói : 10 test/Hộp - 25 test/Hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information