phát hiện kháng nguyên Cholera

Category
Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa
Product code
44FK30
Type
Device
packing
Đóng gói : 20 test/Hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information