phát hiện kháng nguyên Rotavirus

Category
Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa
Product code
14FK10
Type
Device
packing
Đóng gói : 20 test/Hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information