Phát hiện kháng nguyên P24 & kháng thể HIV-1 và HIV-2

Category
Viêm gan B & Bệnh lây truyền qua đường máu
Product code
03FK30-03FK35
Type
Device
packing
30 test/Hộp / 25 test/Hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information