Phát hiện kháng thể HCV

Category
Viêm gan B & Bệnh lây truyền qua đường máu
Product code
02FK10-02FK11
Type
Device / Multi-divice
packing
Đóng gói : 30 test/Hộp / 100 test/Hộp
Product Request

Customer detail

All filed mark * is requirement

Please check your information