Bộ y tế hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm HIV

Thứ năm - 16/07/2015 17:40
Thông tư 32 /2013/TT-BYT Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV bao gồm: đối tượng tiếp nhận, quy trình tiếp nhận, đánh giá tình trạng sức khoẻ và quản lý, theo dõi điều trị bằng thuốc kháng HIV.........
Tài liệu xin vui lòng tải tại đây
Từ khóa: tài liệu