Dịch tễ học HIV/ AIDS trên thế giới và Tại Việt Nam

Thứ ba - 18/08/2015 06:30
Tình hình HIV/AIDS trên thế giới, ở Châu Á và ở Việt Nam. Mô tả đặc điểm HIV tại Việt Nam . Giải thích chiến lược quốc gia về HIV/AIDS hiện nay và kế hoạch trong tương lai, Phân tích tỷ lệ nhiễm HIV / AIDS trên thế giới và ở Việt Nam ở cả người lớn và trẻ em...
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!