Giải pháp xét nghiệm HbA1c của Roche thiết lập tiêu chuẩn mới trong xét nghiệm HbA1c thường quy

Thứ năm - 16/07/2015 17:10
Giải pháp xét nghiệm HbA1c của Roche thiết lập tiêu chuẩn mới trong xét nghiệm HbA1c thường quy. Đái tháo đường bệnh dịch toàn cầu với tốc độ phát triển hai chữ số. Tần suất bệnh làm tăng nhu cầu xét nghiệm HbA1C dẫn tới gánh nặng chi phí chăm sóc sức khoẻ...
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây