Hội thảo Khoa học Xã hội và Hành vi trong Y tế

Thứ hai - 12/10/2015 02:36
Với mục tiêu cải thiện điều trị cho bệnh nhân, cán bộ y tế cần nắm được và sử dụng kỹ năng tâm lý xã hội trong quá trình chăm sóc lâm sàng. Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc sử dụng một cách hiệu quả các kỹ năng tâm lý và hành vi trong thực hành ......
Hội thảo Khoa học Xã hội và Hành vi trong Y tế
 
Thời gian: 29 – 31/5/2013
Địa điểm: Đại học Y Hà Nội
 
Tổng quan về khoá học
Với mục tiêu cải thiện điều trị cho bệnh nhân, cán bộ y tế cần nắm được và sử dụng kỹ năng tâm lý xã hội trong quá trình chăm sóc lâm sàng. Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc sử dụng một cách hiệu quả các kỹ năng tâm lý và hành vi trong thực hành của nhân viên y tế sẽ ảnh hưởng tốt đến kết quả điều trị của người bệnh bao gồm việc gắn bó với điều trị, tăng mức độ hài lòng của cả người bệnh và y bác sỹ cũng như tình trạng sức khoẻ của người bệnh. Các bằng chứng cũng cho thấy nhân viên y tế hoàn toàn có thể học tập các kỹ năng này. Nhận thức được điều này, các chương trình giảng dạy y khoa trên thế giới thường lồng ghép các môn liên quan đến khoa học xã hội và hành vi trong nội dung của mình. Mặc dù vậy, việc lồng ghép các môn khoa học xã hội và hành vi vào một chương trình giảng dạy y khoa dày đặc cũng không phải là việc làm đơn giản. Khoá học này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng tâm lý và hành vi trong thực hành y khoa và đem đến các bài học của quốc tế về việc lồng ghép các kỹ năng này như thế nào vào chương trình giảng dạy y học.
Khoá tập huấn sẽ làm rõ tầm quan trọng của khoa học hành vi và tâm lý trên lĩnh vực sức khoẻ và y tế. Học viên sẽ được giới thiệu về những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học và cách các kỹ năng hành vi có thể được áp dụng một cách đều đặt trong các thực hành lâm sàng. Các buổi tập huấn sẽ bao gồm một loạt bài giảng, thảo luận nhóm và các hoạt động giải quyết tình huống, sắm vai. Học viên sẽ được khuyến khích thực hành và áp dụng các kỹ năng hành vi trong các tình huống của giả định mối quan hệ bác sỹ-người bệnh.
Mục tiêu
Đến cuối khoá tập huấn, học viên sẽ có thể:
ü  Trình bày các thuật ngữ và nguyên tắc cơ bản của khoa học xã hội và hành vi
ü  Hiểu được mối quan hệ giữa tâm lý học và sức khỏe
ü  Nhận biết các kỹ năng tâm lý hành vi cơ bản được các nhân viên y tế sử dụng
·         Thực hiện các kỹ năng tâm lý hành vi cơ bản trong thực hành lâm sàng
·         HIểu được những khó khăn của việc giảng dạy các kỹ năng hành vi trong khuôn khổ giáo trình y khoa
ü  Hiểu được cách lồng ghép nội dung các kỹ năng hành vi vào chương trình giảng dạy y khoa
 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
Thời gian Nội dung
NGÀY 1
8:00 – 8:15 Khai mạc và giới thiệu về khoá học
8:15 – 8:45 Thảo luận và đánh giá mong đợi
8:45 – 8:55 Định nghĩa sức khoẻ
8:55 – 9:05 Định nghĩa tâm lý học, khoa học xã hội và hành vi
9:05 – 9:35 Thảo luận nhóm/ động não
-       Liên quan đến những định nghĩa nêu trên, tại sao khoa học xã hội và hành vi lại quan trọng đối với y tế
-       Yêu cầu học viên dựa trên kinh nghiệm cá nhân và đưa ra các ví dụ cụ thể
9:35 – 10:05 Tại sao y học cần vận dụng phương pháp tiếp cận tâm lý học?
Mối liên hệ giữa tâm lý học và sức khoẻ
10:05 – 10:35 Thuyết trình và thảo luận về các ví dụ nghiên cứu trường hợp, miêu tả mối liên hệ giữa các khía cạnh xã hội, tâm lý và sinh lý liên quan đến sức khoẻ. 
10:35 – 10:50 Nghỉ giải lao (15 phút)
10:50 – 11:00 Tóm tắt tầm quan trọng của việc bác sỹ hiểu biết về mối liên hệ và tác động qua lại giữa đầu ra tâm lý học và sức khoẻ của người bệnh
11:00 – 11:15 Không chỉ là kiến thức.
Tổng quan lý do các kỹ năng hành vi cũng quan trọng đến các thực hành lâm sàng.
11:15 – 11:45 Thảo luận nhóm/ động não về các loại hình kỹ năng hành vi các bác sỹ sử dụng
11:45 – 13:30 Nghỉ giải lao
13:30 – 15:45 Tổng quan và thực hành một số kỹ năng hành vi cơ bản các nhân viên y tế sử dụng. Bài học sẽ bao gồm:
-       Định nghĩa các kỹ năng
-       Ví dụ về các kỹ năng
-       Giải thích tại sao các kỹ năng này lại quan trọng
-       Học viên tham gia vào những phần thực hành và thảo luận nhỏ về cách học các kỹ năng này
15:45 – 16:00 Nghỉ giải lao
16:00 – 16:15 Tổng kết buổi học
16:15 – 16:30 Đánh gía cuối ngày
NGÀY 2
8:00 – 8:30 Ôn tập nội dung Ngày 1
8:30 – 10:30 Tiếp tục học và thực hành một số kỹ năng hành vi được các bác sỹ sử dụng
-       Khái quát ngắn vè các kỹ năng đã được học trong ngày
-       Chia nhóm và thực hành tất cả các kỹ năng trong các buổi thăm khám bệnh nhân giả định.
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
 
  10:30- 11:30
-       Nhấn mạnh tầm quan trọng và tính ứng dụng của các kỹ năng hành vi vào mọi khía cạnh của thực hành lâm sàng
-       Thảo luận nhóm– Trong những trường hợp như thế nào các kỹ năng này được sử dụng trong thực hành lâm sàng và tại sao?
11:30 – 13:30 Nghỉ ăn trưa
13:30-14:45 Các ví dụ về thời điểm các kỹ năng hành vi được sử dụng trong những khía cạnh khác nhau của chăm sóc và bằng chứng về việc sử dụng các kỹ năng này trong các khía cạnh khác nhau của chăm sóc, bao gồm:
-       Thăm khám ban đầu
-       Chăm sóc dự phòng
-       Điều trị bệnh mạn tính
-       Chăm sóc giảm nhẹ
-       Thông báo tin xấu/ tình huống khó khăn với bệnh nhân
14:45 – 15:00 Tổng kết ngắn
15:00 – 15:15 Giải lao
15:15 – 16:30 Thảo luận/ Tranh luận nhóm
-       Chia thành các nhóm nhỏ để thao luận/ tranh luận câu hỏi: Các kiến thức khoa học xã hội và hành vi này có nên được áp dụng trong công tác y tế (trong môi trường hiện tại) không và áp dụng bằng cách nào?
16:30 – 16:45 Thuyết trình về phản hồi của các nhân viên y tế Úc về tầm quan trọng của các kỹ năng hành vi đối với các thực hành lâm sàng và cách thức áp dụng các kỹ năng này
16:45 – 17:00 Học viên đánh giá hai ngày tập huấn và mong đơn về khoá tập huấn tiếp theo về nội dung này
Ngày 3
8:00 – 8:30 Ôn tập ngày 2
-       Nhắc lại ngắn gọn về tầm quan trọng của khoa học hành vi trong y tế
-       Tóm lược về những điểm thuận lợi và bất lợi của việc lồng ghép các kiến thức hành vi vào thực hành lâm sàng
-       Mở ra câu hỏi về việc liệu khoa học xã hội và hành vi có nên được thêm vào chương trình giảng dạy y khoa hay không
8:30 – 9:30 Chia thành các nhóm nhỉ để thảo luận/tranh luận về thuận lợi và khó khan của việc giảng dạy các môn khoa học xã hội và hành vi trong chương trình giảng dạy y khoa
9:30 – 10:00 Tìm hiểu các rào cản với việc lồng ghép các môn khoa học xã hội và hành vi vào một chương trình giảng dạy y khoa
-       Dựa trên các khó khăn mà buổi thảo luận có nhắc đến
-        Đưa đến các trích dẫn nghiên cứu và ví dụ về kinh nghiệp của các quốc gia khác
10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao
10:15 – 10:45 Đưa ra ví dụ về việc tại sao các khoá học khoa học xã hội và hành vi nên được lồng ghép vào chương trình giảng dạy y khoa và giải thích cách các nội dung này có thể được kết hợp dựa trên các mô hình của quốc tế
10:45 – 12:00 Chia thành các nhóm nhỏ:
-       thảo luận và suy nghĩ về các khía cạnh của các mô hình quốc tế về khoa học  hành vi trong giáo trình y học có thể được áp dụng và khả thi trong việc chỉnh lý để phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam  
-       Nhận biết những rào cản cần được tháo gỡ.
12:00 – 13:30 Nghỉ ăn trưa
13:30 – 14:30 Tóm tắt và thuyết trình những ý tưởng chính yếu của thảo luận nhóm về:
-       Các lồng ghép các môn khoa học xã hội và hành vi vào các giáo trình y khoa ở Việt Nam
-       Những vấn đề/ rào cản chủ yếu cần phải được xem xét
14:30 – 15:00 Tổng kết khoá học
15:00 – 15:30 Tổng kết mong đợi về khoá học tiếp sau
-       Những nội dung được học viên quan tâm
-       Hình thức hoạt động học tập học viên mong đợi trong khoá tập huấn
 

Chi tiết xin vui lòng tải tệp đính kèm tại đây!