Hướng dẫn Quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS

Thứ tư - 12/08/2015 16:17
Bộ y tế ban hành hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (Ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ - BYT ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tài liệu gồm 2 phần: Phần 1 gồm 06 chương, Phần 2 gồm 04 chương....
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!