Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chuẩn đoán HIV quốc gia năm 2015

Thứ tư - 12/08/2015 05:52
Viện vệ sinh dịch tễ trung ương - Bộ Y tế ban hành văn bản số: 212/VSDTTƯ - HIV về việc khuyến cáo phương cách xét nghiệm chuẩn đoán HIV quốc gia năm 2015 tới các sở Y tế các tỉnh thành, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các ngành, viện Paster Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, ....
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!