METHADONE - Giải pháp hiệu quả

Thứ ba - 18/08/2015 11:31
Methadone là chất đồng vận với chất dạng thuốc phiện, có tác dụng tương tự như Morphine hay Heroin. Methadone có tác dụng làm mất các biểu hiện của chứng cai, giảm đáng kể thèm nhớ, cạnh tranh và khóa tác động của heroin. Methadone là thuốc hợp pháp, được tổ chức y tế thế giới,....
Chi tiết Xin vui lòng xem tại đây!