Mở rộng điều trị ARV tại Việt Nam

Thứ ba - 18/08/2015 06:36
Chương trình AIDS của đại học Y Harvard tại Việt Nam trình bay tình hình chăm sóc và điều trị HIV tại Việt Nam. Giải thích vai trò của các tổ chức Quốc tế trong chương trình điều trị tại Việt Nam? Khái quát những thách thức và chương trình điều trị ARV ở Việt Nam trong tương lai,...
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!