Phơi nhiễm nghề nghiệp với HIV

Thứ ba - 18/08/2015 17:40
Phòng ngừa và dự phòng sau phơi nhiễm - chương trình AIDS trường Y khoa Harvard. Nguyên nhân lây nhiễm HIV, HBV, HCV sau một lần phơi nhiễm qua da. Kỹ thuật múc một tay để đậy nắp kim. Cách rửa nắp kim khi bị đâm có máu hoặc dịch có khả năng đã nhiễm HIV...
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!