QĐ số 320/QĐ - BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh

Thứ năm - 16/07/2015 17:32
Quyết định số 320/QĐ - BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hoá sinh được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chánh văn phòng Bộ, chánh thanh tra Bộ, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh, Cục trưởng và cụ trưởng các tỉnh ... thực thi quyết định này...
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây
Từ khóa: chi tiết