Rối loạn nhận thức thần kinh do HIV (HAND) - Những điểm cập nhật

Thứ năm - 16/07/2015 17:37
Tác giả Nguyễn Quốc Thái phân tích ngắn gọn, xúc tích về Rối loạn nhận thức thần kinh do HIV (HAND) trên thế giới và Việt Nam: Định nghĩa, tình trạng, biểu hiện. Cách chuẩn đoán căn bệnh HAND, khả năng can thiệp của HAND, Các phương pháp khống chế....
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây