Tài liệu thực hành quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

Thứ ba - 18/08/2015 06:15
Thực hành quản lý trường hợp đối với người sử dụng ma túy được hiểu là quá trình sinh viên tiếp xúc làm việc với các thân chủ, là người sử dụng ma túy, dưới sự hướng dẫn và giám sát của kiểm huấn viên nhà trường và kiểm huấn viên đang làm việc tại các cơ sở xã hội...
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!