Tình hình điều trị kháng vi rút HIV tại Việt Nam

Thứ ba - 18/08/2015 06:45
Tình hình điều trị kháng vi rút HIV tại Việt Nam - chương trình AIDS trường Y khoa Harvard tại Việt Nam: Trình bay tình hình chăm sóc và điều trị tại Việt Nam. Giải thích vai trò của các tổ chức quốc tế trong chương trình điều trị. Khái quát những thách thức và kế hoạch chương trình điều trị......
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!