Xử lý huyết thanh Giang Mai Guidlines

Thứ năm - 27/08/2015 16:37
Bộ slide thảo luận của Khoa lâm sàng 3 về Xử lý huyết thanh Giang Mai Guidlines bằng cách nghiên cứu một số trường hợp. Bằng phương pháp test kiểm tra lấy kết quả đưa ra 03 vấn đề trong chuẩn đoán: Xoăn khuẩn, kháng nguyên kháng thể hay bệnh nhân bạn tình....
Chi tiết Xin vui lòng Xem tại đây!