AmpliTaq Gold® DNA Polymerase with GeneAmp® 10X PCR Gold Buffer

Mục
ABI
Mã sản phẩm
Loại
Quy cách
Yêu cầu báo giá

Thông tin khách hàng

Các trường đánh dấu * yêu cầu phải nhập

Please check your information