BCG

Mục
Mã sản phẩm
VAC-BCG01-SH
Loại
Quy cách
0,05mg/liều;0,05mg hoặc 1mg/ống, hộp chứa 20 ống
Yêu cầu báo giá

Thông tin khách hàng

Các trường đánh dấu * yêu cầu phải nhập

Please check your information