Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy Elecsys 2010 và Cobas E411

Mục
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng
Mã sản phẩm
DV
Loại
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng
Quy cách
Yêu cầu báo giá
DANH SÁCH CÔNG TÁC BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
ELECSYS 2010, COBAS E 411
Hệ thống đầu hút hoá chất và mẫu (S/R probe)
·         Lau đầu S/R bằng dung dịch alcohol
·         Kiểm tra điện thế LLD (điều chỉnh nếu cần thiết)
·         Kiểm tra và vô dầu hệ thống thanh trượt
·         Kiểm tra dây belt (điều chỉnh nếu cần thiết)
·         Thông buồng rửa đầu S/R
·         Kiểm tra và làm sạch sensor
·         Kiểm tra các vị trí S/R di chuyển (điều chỉnh nếu cần thiết)
Hệ thống đầu hút mẫu đo (Sipper probe)
·         Lau đầu Supper bằng dung dịch alcohol
·         Kiểm tra điện thế LLD
·         Kiểm tra và vô dầu hệ thống thanh trượt
·         Kiểm tra dây belt (điều chỉnh nếu cần thiết)
·         Thông buồng rửa đầu S/R
·         Kiểm tra và làm sạch sensor
·         Kiểm tra các vị trí Sipper di chuyển (điều chỉnh nếu cần thiết)
Hệ thống đầu khoáy thuốc thử
·         Lau đầu khoáy bằng dung dịch alcohol
·         Kiểm tra dây cua ro (thay thế nếu cần thiết)
·         Rửa buồng rửa đầu khoáy
·         Kiểm tra và làm sạch sensor
·         Kiểm tra các vị trí đầu khoáy di chuyển (điều chỉnh nếu cần thiết)
Hệ thống đĩa chứa mẫu (Disk)
·         Lau chùi ngăn, đĩa chứa mẫu
·         Làm sạch các sensor
·         Kiểm tra hệ thống đọc mã vạch
·         Kiểm tra dây belt (điều chỉnh nếu cần thiết)
Hệ thống đưa mẫu (Rack)
·         Lau chùi ngăn Line A chứa mẫu
·         Làm sạch các sensor
·         Kiểm tra hệ thống đọc mã vạch
 
Hệ thống đĩa chứa thuốc thử
·         Lau chùi ngăn, đĩa thuốc thử
·         Làm sạch các sensor
·         Kiểm tra dây belt (điều chỉnh nếu cần thiết)
·         Lau cửa sổ đọc mã vạch
·         Kiểm tra nhiệt độ lạnh (180C)
Hệ thống ổ đĩa mềm
·         Chép dự trữ phần mềm dữ liệu (Data disk)
·         Lau đầu đọc bằng đĩa lau đầu đọc
Hệ thống đo (Detection system)
·         Kiểm tra các đường ống gắn vào điện cực (rò, rĩ, gãy)
·         Kiểm tra nam châm (magnet)
Hệ thống Syringe
·         Kiểm tra hoặc thay mới ống pinch tubes
·         Tháo và rửa các miếng xoăn/bạc/thuỷ tinh (thay thế nếu cần thiết)
·         Làm sạch các sensor
 
Hệ thống gắp Cup và Tip
·         Điều chỉnh dây belt X và Y (thay thế nếu cần thiết)
·         Điều chỉnh các vị trí gắp Cup và Tip
·         Lau chùi các sensor vị trí home
·         Kiểm tra mô tơ Gripper (thay thế nếu cần thiết)
Hệ thống đóng/mở nắp thuốc thử
·         Lau chùi các sensor vị trí home
·         Điều chỉnh các vị trí đóng mở nắp
Các công việc khác
·         Kiểm tra hệ thống đựng Cup/Tip thải
·         Lau chùi hệ thống quạt
·         Lau chùi máy
Kiểm tra độ nhạy của điện cực đo (6 tháng/ lần)
·         Chạy lại và kiểm tra kết quả “System Volume Check”
·         Chạy lại và kiểm tra kết quả “PMT HV”
·         Chạy lại và kiểm tra kết quả chất chuẩn trắng “Blank Cell”
·         Chạy lại và kiểm tra AM test
·         Ghi lại các tham số chuẩn định
 
 
 
 
 
LỊCH BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
 
Bảo trì ngăn ngừa khoảng cách:                     03 tháng/lần
 
PHỤ TÙNG BẢO DƯỠNG
Thay thế phụ tùng bảo dưỡng khi cần:
 
STT Mã số Diễn Giải Số lượng
 
Kit Maintenance Elecsys 2010, COBAS E 411 giá  : LIÊN HỆ
bao gồm chi tiết như bên dưới:
 
1 10685917001 PACKING 1 cái
2 11707817001 TUBE 465 1 cái
3 11707914001 TUBE 510 1 cái
4 11708490001 SPRING 1 cái
5 11708716001 SEAL PIECE P 1 cái
6 11708724001 SEAL PIECE S 1 cái
7 11709402001 NOZZLE SEAL PIPETOR 1 cái
8 11908405001 SIPPER NOZZLE SEAL SET 2 1 cái
9 12025396001 MIXING BELT 3 1 cái
10 12183099001 TUBE B FOR SIPPER 1 cái
11 12183102001 TUBE B FOR SIPPER SYRINGE 1 cái
12 12183129001 TUBE B FOR MEASURING CELL 1 cái
13 03731596001 TUBE FOR PINCH (2PCS/180MM) 1 cái
 

Thông tin khách hàng

Các trường đánh dấu * yêu cầu phải nhập

Please check your information