H.Pylori cassette s.p

Mục
Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa
Mã sản phẩm
IN101HP
Loại
Que nhúng
Quy cách
Đóng gói: Test / hộp
Yêu cầu báo giá

Thông tin khách hàng

Các trường đánh dấu * yêu cầu phải nhập

Please check your information