phát hiện MET-THC

Mục
Lạm dụng chất gây nghiện
Mã sản phẩm
50FK6-0-50FK6-1
Loại
Device / Que nhúng ( từng cái 1)
Quy cách
Đóng gói : 25 test/Hộp / 100 test/Hộp
Yêu cầu báo giá

Thông tin khách hàng

Các trường đánh dấu * yêu cầu phải nhập

Please check your information