T4 - Cường giáp, nhược giáp - điều trị TSH

Mục
T4
Mã sản phẩm
R0041
Loại
T4
Quy cách
Yêu cầu báo giá

Thông tin khách hàng

Các trường đánh dấu * yêu cầu phải nhập

Please check your information