Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, COC) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (Abon/Acon – USA) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện đồng thời nhiều chất gây nghiện (hoặc chất chuyển đổi chúng) khi nồng độ […]

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (Abon/Acon – USA) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện đồng thời nhiều chất gây nghiện (hoặc chất chuyển đổi chúng) khi nồng độ […]

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Abon / Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET (Methamphetamine) (Mẫu nước tiểu) dùng để định tính phát hiện chất gây nghiện Methamphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn (cut – off) là 1000 ng/mL, đủ để khẳng định đối tượng đã […]

Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA)

Que thử nhanh ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA) với ưu điểm an toàn, dễ sử dụng, thời gian cho kết quả nhanh từ 3-5 phút giúp phát hiện & sàng lọc đối tượng sử dụng ma túy một cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Phát hiện […]

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET Methamphetamine (Ma túy đá) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của MET Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Kỹ thuật này chỉ cung cấp kết quả phân tích ban đầu. Cần phải […]