Alere Determine HIV 1/2

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH DETERMINE HIV 1/2

I. NGUYÊN LÝ
Xét nghiệm nhanh Determine HIV 1/2 dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch in vitro để xác định định tính kháng thể kháng kháng nguyên của virus HIV 1/2.

II. CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân tự nguyện, nghi ngờ nhiễm HIV

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
– Bác sĩ Huyết học – Truyền máu
– KTV khoa Huyết học – Truyền máu

2. Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm là huyết thanh hoặc huyết tương.
– Lấy 2ml máu tĩnh mạch vào ống serum hoặc ống EDTA
– Ly tâm 3000 vòng/phút trong 5 – 10 phút.

3. Trang thiết bị, dụng cụ:
– Máy ly tâm
– Pipett
– Đầu côn
– Đồng hồ
– Găng tay, mũ áo bảo hộ
– Bút

4. Sinh phẩm:
Trước khi xét nghiệm để sinh phẩm ổn định ở nhiệt độ phòng (18-30°C) khoảng 15 – 30 phút.

5. Phiếu xét nghiệm
Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
– Lấy que thử phù hợp với số lượng mẫu cần xét nghiệm.
– Ghi tên hoặc mã bệnh nhân vào vùng viết mã
– Bóc bỏ tấm vỏ bọc bảo vệ
– Để que thử trên mặt phẳng khô sạch
– Nhỏ mẫu thử: Cho 50 µl mẫu bệnh phẩm vào vị trí đặt mẫu.
Sau 15’ đọc kết quả và không đọc kết quả quá 60 phút.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

– Kiểm tra chất lượng mẫu thử: Để đảm bảo giá trị xét nghiệm, vạch control phải xuất hiện.
– Nếu vạch control không chuyển sang màu đỏ hay hồng, test xét nghiệm này không có giá trị và cần phải thực hiện lại xét nghiệm.
– Mẫu không phản ứng: Chỉ có một vạch màu hồng ở vùng contron → Trả kết quả “Âm tính” cho người bệnh.
– Mẫu phản ứng: Xuất hiện 1 vạch màu hồng ở vùng Contron và 1 vạch màu hồng ở vùng patient → đọc kết quả: Determine HIV “Dương tính” → làm bổ sung Serodia HIV→ tách mẫu gửi khẳng định

CATALOGUE 1 THAM KHẢO:

Alere Determine HIV 1-2-brochure 1

CATALOGUE 2 THAM KHẢO:

Alere Determine HIV-1-2-brochure2

CATALOGUE 3 THAM KHẢO:
Alere-Determine-HIV-1-2-brochure4

About the author: KIM HƯNG MEDICAL