Alere Determine syphilis TP

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH SHIPHYLIS – TP (GIANG MAI)

I. NGUYÊN LÝ
Xét nghiệm nhanh Shiphylis – TP dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch in vitro để xác định định tính kháng thể kháng xoắn khuẩn Giang mai có trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

II. CHỈ ĐỊNH
Người hiến máu

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
– Bác sĩ Huyết học – Truyền máu
– KTV khoa Huyết học – Truyền máu

2. Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm là huyết thanh hoặc huyết tương.
– Lấy 2ml máu tĩnh mạch vào ống serum hoặc ống EDTA
– Ly tâm 3000 vòng/phút trong 5 – 10 phút.

3. Trang thiết bị, dụng cụ:
– Máy ly tâm
– Pipett
– Đầu côn
– Đồng hồ
– Găng tay, mũ áo bảo hộ
– Bút

4. Sinh phẩm:
Trước khi xét nghiệm để sinh phẩm ổn định ở nhiệt độ phòng (18-30°C) khoảng 15 – 30 phút.

5. Phiếu xét nghiệm
Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
– Lấy que thử phù hợp với số lượng mẫu cần xét nghiệm.
– Ghi tên hoặc mã bệnh nhân vào vùng viết mã
– Bóc bỏ vỏ bọc bảo vệ
– Để que thử trên mặt phẳng khô sạch
– Nhỏ mẫu thử: Cho 50 µl mẫu bệnh phẩm vào vị trí đặt mẫu.
Sau 15’ đọc kết quả và không đọc kết quả quá 30 phút.

VI. NHẬN ĐỊNH KÊT QUẢ

-Kiểm tra chất lượng mẫu thử: để đảm bảo giá trị xét nghiệm, vạch control phải xuất hiện.
– Nếu vạch control không chuyển sang màu đỏ hay hồng, test xét nghiệm này không có giá trị và cần phải thực hiện lại xét nghiệm.
– Mẫu không phản ứng : chỉ có một vạch màu hồng ở vùng contron → Trả kết quả Âm tính cho người bệnh.
– Mẫu phản ứng: xuất hiện 1 vạch màu hồng ở vùng Contron và 1 vạch màu hồng ở vùng patient → Trả kết quả Dương tính cho người bệnh.

CATALOGUE 1 THAM KHẢO:

Alere Determine syphilis-TP-Brochure 1

 

CATALOGUE 2 THAM KHẢO:

Alere Determine-syphilis-TP-Brochure 2

 

CATALOGUE 3 THAM KHẢO:

Alere-Determine syphilis-TP-Brochure 3

 

CATALOGUE 4 THAM KHẢO:

Alere-Determine-syphilis-TP-Brochure 4

About the author: KIM HƯNG MEDICAL