Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, COC) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (Abon/Acon – USA) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện đồng thời nhiều chất gây nghiện (hoặc chất chuyển đổi chúng) khi nồng độ […]

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (Abon/Acon – USA) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện đồng thời nhiều chất gây nghiện (hoặc chất chuyển đổi chúng) khi nồng độ […]

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Abon / Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET (Methamphetamine) (Mẫu nước tiểu) dùng để định tính phát hiện chất gây nghiện Methamphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn (cut – off) là 1000 ng/mL, đủ để khẳng định đối tượng đã […]