Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA)

Que thử nhanh ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA) với ưu điểm an toàn, dễ sử dụng, thời gian cho kết quả nhanh từ 3-5 phút giúp phát hiện & sàng lọc đối tượng sử dụng ma túy một cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Phát hiện […]

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET Methamphetamine (Ma túy đá) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của MET Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Kỹ thuật này chỉ cung cấp kết quả phân tích ban đầu. Cần phải […]