MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ROCHE COBAS 6000

GIỚI THIỆU

COBAS 6000 là hệ thống máy phân tích được kiểm soát bởi phần mềm, truy cập ngẫu nhiên và hoàn toàn tự động cho phân tích quang học và miễn dịch nhằm sử dụng cho nhiều xét nghiệm định lượng và định tính khác nhau. Hệ thống máy phân tích cobas 6000 là một công cụ mạnh mẽ cho giải pháp phòng thí nghiệm tự động hoàn toàn. Hệ thống được tối ưu hóa cho công suất cao sử dụng kết hợp đo điện giải ISE và máy phân tích đo quang (Cobas C 501) và máy phân tích miễn dịch (cobas e 601)

 

CATALOGUE SẢN PHẨM

Cobas 6000

 

About the author: KIM HƯNG MEDICAL