MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU ROCHE COBAS T 711

Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn chung Máy phân tích có các đặc tính cơ bản sau: Công suất tối ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU ROCHE COBAS T 511

Tiêu chuẩn kỹ thuật (4) Danh sách tiêu chuẩn hệ thống Tiêu chuẩn chung Máy phân tích có các đặc ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU ROCHE COBAS T 411

THỐNG SỐ KỸ THUẬT Quản lý mẫu Giá mang mẫu Giá mang 5 vị trí Công suất trên máy 100 ...
Xem Chi Tiết