MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SIEMENS CELLAVISION DM1200

System Components Slide Scanning Unit CellaVision®DM Software PC with Windows®XP Slide Preparation Methods (wedged) Automated slide maker and stainers Hemaprep®Automated ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SIEMENS ADVIA 560

Công nghệ/thông số Phân tích 5 thành phần bạch cầu bằng công nghệ tán xạ ánh sáng laser; phân tích CBC bằng ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SIEMENS ADVIA 360

Tổng quan chung về máy huyết học Advia 360: Advia-360 là máy xét nghiệm huyết học do hãng Siemens Healthcare ...
Xem Chi Tiết