MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XP-300

XP Series Dòng máy XP là máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu nhỏ gọn gồm hai ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XP-100

MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN 20 THÔNG SỐ Model : XP – 100. Hãng sản xuất ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-9100

CATALOGUE SẢN PHẨM: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-1000

HỆ THỐNG TINH TẾ VÀ NHỎ GỌN XN-Series cung cấp một danh sách xét nghiệm toàn diện bao gồm tất ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN 9000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: CATALOGUE SẢN PHẨM: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN 3100

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN 3000

CATALOGUE THAM KHẢO: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-1500

TÀI LIỆU KỸ THUẬT: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX pocH – 100i

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: CATALOGUE THAM KHẢO: ...
Xem Chi Tiết