MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU ROCHE COBAS T 511

Tiêu chuẩn kỹ thuật (4) Danh sách tiêu chuẩn hệ thống Tiêu chuẩn chung

Máy phân tích có các đặc tính cơ bản sau:

Công suất tối đa Xét nghiệm đo quang/giờ Cặp xét nghiệm PT/aPTT từ cùng mẫu: Ít nhất 195 Chỉ xét nghiệm PT: Ít nhất 195

Công suất với nắp có lỗ hoặc không có lỗ.

Lưu trữ dữ liệu Số thứ tự của kết quả xét nghiệm Lên đến 50 000
Tiếng ồn Thấp hơn 60 dB(A)
Số mẫu phân tích trên máy Lên đến 75 ( 15 khay mẫu với mỗi khay chứa 5 mẫu) Ngoại trừ những ống mẫu thể tích mẫu thấp, kích thước ống khác nhau và loại ống nghiệm có thể trộn lẫn trong một khay.
Số thuốc thử phân tích trên máy Lên đến 56 hộp cassete thuốc thử (được làm lạnh)
Số cuvet phân tích trên máy Tối đa 1000
Vận hành Chế độ truy cập Truy cập ngẫu nhiên liên tục (mẫu, thuốc thử, cuvet, mẫu chứng, mẫu chuẩn, chất thải rắn, chất thải lỏng,

hệ thống nước)

STAT Thứ tự quy trình ưu tiên của khay được tải qua khe ưu tiên.

 

Điều kiện môi trường

Quốc tế (Châu Âu)                   Mỹ / Canada

Định mức công suất Một pha 200–240 V AC ± 10%

50 Hz ± 5%

100–125 V AC ± 10%

60 Hz ± 5%

Cấp quá điện áp Loại II
Biện pháp bảo vệ Loại I (kết nối PE)
Điện năng tiêu thụ Trạm phân tích 700 VA

 

Quốc tế (Châu Âu)               Mỹ / Canada

Nhiệt độ môi trường Trong quá trình vận hành 18-32 °C 64,4-89,6 °F
Trong quá trình vận chuyển và bảo quản -20–60°C -4 °F–140 °F
Độ ẩm môi trường Trong quá trình vận hành 30-80% (không đọng sương )
Trong quá trình vận chuyển và bảo quản 10–90%

 

Quốc tế (Châu Âu)               Mỹ / Canada

Các yêu cầu về độ cao để vận hành Bình thường Lên đến 2000m trên mực nước biển
Tối thiểu Cách mực nước biển 0 m
Tối thiểu 80 kPa
Mức ô nhiễm 2 theo IEC 61010-1

 

Các điều kiện môi trường khác

  • Chỉ sử dụng trong nhà
  • Không gian lắp đặt nằm ngang
  • Môi trường không bụi và thông khí phù hợp
  • Không chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp
  • Không rung ở mức độ cảm giác được

 

CATALOGUE SẢN PHẨM:

Cobas t 511

 

About the author: KIM HƯNG MEDICAL