MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC ABBOTT CELL-DYN RUBY

CATALOGUE SẢN PHẨM:

Catalog Cell-Dyn Ruby

 

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT:

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CELL – DYN RUBY:

Quy trình vận hành Cell-Dyn Ruby

 

About the author: KIM HƯNG MEDICAL