MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX pocH – 100i

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

HDSD Poch-100i

 

CATALOGUE THAM KHẢO:

pocH-100i - Catalog

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwImwd9ptZ07C3Ku60hlv-riqOH25EH4T

About the author: KIM HƯNG MEDICAL