MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN 3000

CATALOGUE THAM KHẢO:

 

XN 3000

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

HDSD XN 3000

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwImwd9ptZ05kb78lBYXk0qCSwJxP9lcz

About the author: KIM HƯNG MEDICAL