MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-330

CATALOGUE SẢN PHẨM: 

 

XN 330 Catalog

About the author: KIM HƯNG MEDICAL