MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-450

CATALOGUE SẢN PHẨM:

 

XN- 350-450-550

 

XN-350-450-550

About the author: KIM HƯNG MEDICAL