MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN 9000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

HDSD XN 9000

 

CATALOGUE SẢN PHẨM:

XN-9000 Catalog

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwImwd9ptZ05-ngpFUZm8DMoY4lXt4QmO

About the author: KIM HƯNG MEDICAL