MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-1500

TÀI LIỆU KỸ THUẬT:

 

XN 1500

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

HDSD XN-1500

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwImwd9ptZ052Nma_xfftLqC-fDPXPaBL&disable_polymer=true

About the author: KIM HƯNG MEDICAL