MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN 3100

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

HDSD XN-3100

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwImwd9ptZ05fqMjQDYJ3In2vBI6x1upp

About the author: KIM HƯNG MEDICAL