MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH BECKMAN COUTER UNICEL DxI 800

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Unicel DxI 800 – Beckman Coulter Ngày nay, những phòng thí nghiệm ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH BECKMAN COUTER UNICEL DxI 600

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Ngày nay, những phòng thí nghiệm lớn luôn tìm cách để nâng ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH BECKMAN COUTER UNICEL ACCESS 2

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG UniCel Access 2 Thiết bị y tế của hãng Beckman Coulter Danh ...
Xem Chi Tiết