MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ROCHE ELECSYS 2010

Đặc Tính Kỹ Thuật Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch ELECSYS E2010 Hệ thống:                               Tự động hoàn toàn, truy cập mẫu ngẫu nhiên. Được sử ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ROCHE COBAS E411

Thông số kỹ thuật chi tiết Hệ thống Hoàn toàn tự động, nhiều kênh phân tích cho phép truy cập ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ROCHE COBAS 8000

Tiêu chuẩn kỹ thuật Nhóm thành phần Thành phần Tính năng Các tính năng tùy chọn Hệ thống Trung tâm ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ROCHE COBAS 6000

GIỚI THIỆU COBAS 6000 là hệ thống máy phân tích được kiểm soát bởi phần mềm, truy cập ngẫu nhiên ...
Xem Chi Tiết