MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH SIEMENS IMMULITE 1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Tổng quan   Loại máy Máy xét nghiệm miễn dịch nạp mẫu ngẫu nhiên Công suất ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH SIEMENS ADVIA CENTAUR XP

Thông số kỹ thuật Tổng quan Loại thiết bị Máy xét nghiệm miễn dịch nạp mẫu ngẫu nhiên Công suất ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH SIEMENS ADVIA CENTAUR CP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Tổng quan   Loại thiết bị Máy xét nghiệm miễn dịch nạp mẫu ngẫu nhiên Công ...
Xem Chi Tiết