MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TOSOH AIA 2000

THÔNG TIN KỸ THUẬT THIẾT BỊ HỆ THỐNG MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG AIA-2000 Model: AIA-2000 Hãng sản xuất: Tosoh ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TOSOH AIA 900

THÔNG TIN KỸ THUẬT THIẾT BỊ HỆ THỐNG MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG AIA-900 Model: AIA-900 Hãng sản xuất: Tosoh ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TOSOH AIA 360

THÔNG TIN KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG AIA-360 Model: AIA-360 Hãng sản xuất: Tosoh ...
Xem Chi Tiết